Store information

最新のアップデート 10/09/2021
เรนอง ที ถือกำเนิดมาหลังจากเราได้เริ่มธุรกิจแรกด้วย “ชาเทวี ” เมื่อ 30 ปีที่แล้ว โดยถือกำเนิดมาจากธุรกิจ SMEs ขนาดเล็กของครอบครัว ชาวไทยเชื้อสายจีน ครอบครัวหนึ่ง เมื่อปี พ.ศ. 2528 โดยมี เภสัชกรวิวัฒน์ ชัยวัฒนเมธิน ซึ่งเรียนจบคณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผู้มีความสนใจเรื่องสมุนไพรพื้นบ้านอย่างมากเป็นผู้บุกเบิกชาสมุนไพร ตรา เทวี แต่ทว่าช่วงเวลานั้น คำว่า สมุนไพร เป็นเรื่องที่ไม่ได้รับความนิยมมากนัก มีเพียงลูกค้ากลุ่มผู้สูงอายุเท่านั้นที่มีความสนใจกับผลิตภัณฑ์ดังกล่าว กระทั่งเมื่อปี พ.ศ. 2542 หจก.ชาเชียวได้ถูกก่อตั้งขึ้น ภายใต้ แนวคิด “การส่งเสริมสมุนไพร ไทยจากธรรมชาติให้เป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลายในตลาดโลก” โดยบ่งชี้ถึงคุณค่าของสมุนไพรไทยว่าเป็นเครื่องดื่มที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพ และสืบทอดภูมิปัญญาของบรรพบุรุษไทยที่มีมาแต่โบราณให้คงอยู่สืบไป โดยการนำสมุนไพรชาใบหม่อนมาแปรรูปจนได้เป็นสูตรที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว ซึ่งสามารถช่วยปรับลดระดับไขมันในเส้นเลือด (คลอเรสเตอรอล) ลดระดับน้ำตาลในเส้นเลือด (เบาหวาน) ลดความดัน ได้เป็นอย่างดี จึงทำให้ยุคนี้เป็นจุดเริ่มต้นของชาเขียวในหม่อน ตรา “เรนองที” อย่างแท้จริง